Manifest per la cultura científica i tecnològica

Els sotasignats, preocupats per la manca d’atenció que es presta a la cultura científica i tècnica i als seus efectes sobre l’evolució de la societat, exposem les consideracions següents:

1. La ciència i la tècnica són presents en les transformacions de la humanitat. Això no significa que n’hagin estat l’única causa, però no és possible comprendre l’evolució de la societat sense tenir en compte des dels progressos en l’agricultura i la ramaderia, fins a les transformacions de l’anomenada societat del coneixement, passant per la impremta, les exploracions i els descobriments geogràfics, i la primera i la segona revolució industrial degudes a les noves fonts d’energia i als nous sistemes de sistematització del treball, del transport i de la comunicació. La ciència és la causa de la diferent comprensió de l’espècie humana, de la natura, del nostre planeta i de l’univers. No prestar suficient atenció al paper de la ciència i la tecnologia impedeix la comprensió de la història de la humanitat.

2. La cultura científica va més enllà dels coneixements i les aplicacions que es deriven de la seva pràctica. Aquesta cultura explica, en bona part, l’actual visió del món, però també: el coneixement de la història amb l’evolució dels paradigmes acceptats en cada moment; el mètode que permet encarar problemes, plantejar hipòtesis, confirmar-les o refutar-les, i trobar lleis d’explicació, i la relació amb la literatura, l’art, la filosofia o la religió. D’una visió de la ciència i la tècnica que negligeixi aquests aspectes en sorgirà una visió esbiaixada del món i de la cultura.

3. Tot i que la ciència i la tècnica es presenten sovint com a disciplines pràctiques, el seu estudi i exercici són bàsics per al desenvolupament de funcions intel·lectuals molt diverses i necessàries per al desenvolupament personal. Ajuden a encarar els problemes i a comprendre els factors que hi intervenen; promouen la comprensió lectora i la memorització, i ofereixen visions diferents de l’ésser humà i de l’entorn, que ens permeten plantejar els dilemes ètics que se’n segueixen i debatre’ls. La ciència i la tècnica són imprescindibles per a la formació dels futurs professionals i per a la formació integral de la persona.

4. En els nombrosos debats ètics i socials que ens plantegen diverses ciències i sobre l’ús que s’ha de fer de les diverses tecnologies a l’abast, és absolutament necessària una mínima educació científica del conjunt dels ciutadans. La majoria deixen de seguir assignatures científiques a tercer curs d’ESO, tret de tres hores de matemàtiques a quart, i aconsegueixen el batxillerat amb només dues hores setmanals, al primer curs, d’una assignatura de ciències: Ciències per al món contemporani, que en els nous plans d’estudi està amenaçada de desaparèixer.

Cap ciutadà acabarà el batxillerat sense unes nocions de llengua i literatura, filosofia i història, assignatures obligatòries per a tots els alumnes. Això constitueix una discriminació de les ciències, en perjudici dels ciutadans que no segueixen estudis científics o tècnics.

5. Els dilemes ètics i socials no es poden resoldre només amb el coneixement científic o tècnic. La necessitat de dur endavant una certa recerca o aplicació tecnològica, o de limitar determinades investigacions, no es pot fer ignorant-ne l’impacte social i humà, els condicionants ètics i les conseqüències econòmiques o de tot un altre caire que puguin tenir sobre la humanitat o en segons quines poblacions. La formació del científic s’ha de complementar amb els coneixements d’història, dret o filosofia, que li permetin avaluar amb rigor els condicionants del seu treball.

6. S’alerta, amb raó, de la rapidesa amb què algunes tecnologies de la informació i les comunicacions entren en la vida quotidiana de la majoria de la gent. Cal reflexionar sobre l’ús que se’n deriva i sobre la rapidesa amb què s’haurien d’introduir. Malauradament, aquests debats sorgeixen quan la seva presència és evident i tornar enrere és impossible. Escoltar els científics i tecnòlegs que poden predir quines tècniques seran habituals en el futur i quins en seran els beneficis i riscos ajudaria a preparar la societat i el món educatiu per integrar-les de manera gradual en el dia a dia i evitar, així, els fets consumats.

Per això, demanem:

1. Que s’abandoni la visió que atribueix només a determinades branques del coneixement un sentit únicament pràctic mentre a les altres se les considera pilars fonamentals per a la formació d’individus responsables i d’una societat més humana. Tot el coneixement té un paper essencial en la formació integral de l’individu, incloent-hi les matèries científiques i tècniques.

2. Que l’educació bàsica dels ciutadans es plantegi de manera completa i s’eviti que la majoria deixi de tenir una formació científica i tècnica a partir del quart curs d’ESO.

3. Que en l’educació dels mestres es presti especial atenció als temes científics, sobretot a les matemàtiques, per tal que, abans de l’ESO, transmetin uns continguts que familiaritzin els alumnes amb el mètode científic i amb l’observació atenta de l’entorn. Els mestres han de seguir una formació continuada en les matèries científiques i tècniques que els permeti respondre als reptes, canviants, que es van succeint.

4. Que en les carreres científiques i tècniques no es descuidi la formació integral, perquè en l’exercici de la professió, els dilemes ètics i socials siguin presents, així com en les carreres de ciències socials o humanitats no es deixi de banda el coneixement científic i tècnic, per tal que els professionals del dret, l’economia, l’empresa o la comunicació tinguin una base sòlida per a debatre els reptes a què ha de fer front el desenvolupament.

5. Que es faci tot el possible perquè ciències i tècniques, d’una banda, i humanitats i ciències socials, de l’altra, intensifiquin les seves relacions, i busquin línies de treball conjunt. I això, cercant els elements d’enriquiment mutu, sense l’eliminació del debat i la discussió necessaris.

6. Que el Govern, el Parlament i els mitjans de comunicació públics incorporin assessories de ciència i tècnica que ajudin a l’acció de govern i a la sensibilització de la nostra societat, i que això es tradueixi en instàncies de reflexió científica i ètica que introdueixin les noves tecnologies, d’acord amb els valors i les exigències de la nostra societat.

Barcelona, 13 de desembre de 2016

Si hi esteu d’acord,  seguint aquest enllaç podeu signar aquest manifest promogut per l’Institut d’Estudis Catalans (Secció de Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia), la Societat Catalana de Biologia i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

manifest-per-la-cienciaAra bé, tant si signeu el manifest com si no, us convidem a deixar a continuació la vostra opinió sobre el paper de la ciència i de la tecnologia a la nostra civilització, el grau d’assoliment dels coneixements científics i tecnològics per part dels ciutadans o sobre com podrien les institucions apropar la ciència a sectors més amplis de la societat… O, almenys, un comentari sobre tots o alguns dels personatges que il·lustren aquesta pàgina: Hipàtia, Isaac Newton, Albert Einstein, Kurt Gödel, Charles Darwin i Marie Curie. Gràcies per la vostra col·laboració.

Internet i jo

Les noves tecnologies: Internet i nosaltres

En els meus cinquanta anys de vida he conegut molt canvis tecnològics —des de petita,
que sentia per la ràdio del menjador el contes de Tambor, fins ara que disposem de televisors i tauletes intel·ligents, on podem veure els programes que més ens agraden i conversar amb persones que viuen als antípodes…..
He vist els grans canvis que ha tingut la xarxa mundial d’Internet. El meu primer contacte
amb la xarxa va ser l’any 1981, quan en un seminari que vaig fer com a estudiant de
cinquè curs de la llicenciatura de Ciències Químiques, es va connectar telefònicament
l’ordinador de la biblioteca de la Facultat amb un ordinador que es trobava als Estats Units, on hi havia una base de dades sobre productes químics; per tots nosaltres va ser molt sorprenent i per uns instants vam viatjar al futur. Aquesta experiència la recordo molt
gratament encara que ara és un fet massa normal: sempre que obrim l’ordinador estem
connectats a la xarxa sense obrir cap programa.

Per tot això, vull començar aquest fòrum sobre el que representa Internet per a tots
nosaltres —les primeres intervencions són un exercici de classe dels meus alumnes de
primer de batxillerat. Espero que molts de vosaltres intervingueu per donar les vostres
opinions.

Montserrat Pagès, professora de Física i Química

Mesures per frenar el consum

El 9 de febrer de 2012, a la secció “La Contra” del diari La Vanguardia, sota el títol “Cal establir mesures per frenar el consum”, van entrevistar l’economista Tim Jackson.

Tim Jackson, professor de desenvolupament sostenible a la Universitat de Surrey, proposa un seguit de mesures per sortir de la crisi partint d’una profunda reflexió crítica sobre el sistema actual. Proposa mesures que van des de replantejar-se els objectius de les empreses fins a revaloritzar el sector dels serveis, des d’apujar els impostos sobre els recursos naturals i la contaminació fins a imposar restriccions sobre la publicitat, des de la redistribució de l’ocupació mitjançant la reducció d’hores laborals fins a reformar els sistemes financers.  Totes aquestes interessants idees s’enmarcarien en models anomenats de decreixement, emparentats als proposats, per exemple, per La Touche. Qüestionen, per tant, l’opinió que la prosperitat sigui inseparable del creixement: “la prosperitat té a veure amb la qualitat de la nostra vida i de les relacions, i l’economia s’hi ha d’adaptar” , “a banda d’acumular i consumir, no té res a veure amb prosperar, és insostenible financerament: de fet la crisi que ara vivim és la conseqüència d’aquest sistema insostenible”, ens diu Tim Jackson.

Aquest article el vaig llegir un dia abans de començar el tema de l’economia d’entreguerres i el Crac del 29 a classe d’Història del Món Contemporani. Vaig pensar que era perfecte per generar una reflexió a la classe entre l’alumnat de batxillerat. Realment, recomano que llegiu aquesta entrevista, així com el llibre del professor Jackson Prosperidad sin crecimiento: Economía para un planeta finito (publicat per l’editorial Icària) o, si més no, l’article que, pocs dies després de l’entrevista, va publicar el periodista Antonio Cerrillo sobre aquest mateix tema a La Vanguardia (“Una economía lenta para poner el planeta en forma”). Què hi penseu? Com creieu que pot ser un desenvolupament sostenible? Quines mesures es podrien prendre per frenar el consum?

Marta Navarro

Bitcoin, una moneda electrónica P2P

Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Sí, puedes cambiar euros, dólares y otras monedas por bitcoins en varios sitios y viceversa. ¿Qué puedes hacer con bitcoins? pues lo mismo que con las otras monedas: comerciar o realizar transacciones entre quienes estén de acuerdo en utilizar la moneda.

Pero, ¿las bitcoins tienen representación física? ¿son la moneda de algún sitio? o ¿hay algún banco central que las soporte?

Bitcoin es una moneda sin representación física, está hecha para el mundo digital, así que se representa con bits. Con las monedas ‘normales’ ocurre lo mismo en gran medida, no hay papel moneda suficiente para representar ‘todo el dinero’, la mayoría del cual no son más que datos en sistemas informáticos.

Tampoco es la moneda oficial de ningún estado, unión económica o similar ya que ninguno se lo ha planteado. Tal vez aspire a ser un sistema monetario de Internet.

Y respecto al banco central no tiene ninguno porque está diseñada para no necesitarlo. De hecho Bitcoin no puede tener un banco central que controle su emisión. Por su diseño funciona en red, de manera descentralizada al margen de cualquier banco, lo que no deja de ser un problema técnico muy interesante.

Precisamente su autor, Satoshi Nakamoto, que es un pseudónimo para mantener el anonimato del autor o colectivo que diseñó Bitcoin, expresa su desconfianza en los bancos centrales con las siguientes palabras:

Se debe confiar en que el banco central no degrade la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en que los bancos guarden nuestro dinero y hagan transferencias electrónicas, pero lo prestan mediante la reserva fraccionaria provocando oleadas de burbujas de crédito.

Cuando Satoshi Nakamoto inventó bitcoin pretendía crear una moneda inmune a la avaricia de políticos y banqueros. Una moneda completamente controlada por software.

Sistema monetario Bitcoin

En su corta existencia, comenzó a funcionar en enero de 2009, los bitcoins han sufrido muchas oscilaciones en su valor de cambio. Comenzaron valiendo menos de un centavo pero su valor se fue incrementando hasta que en junio de 2011 superaban los $29. Ahora 1BTC cuesta poco más de $3, pero dado que ahora hay unos 7.8M de bitcoins nos encontramos ante una economía de 23.4 millones de dólares.

Las diferencias monetarias con los sistemas tradicionales son notables. Hoy en día utilizamos dinero fiduciario que no está respaldado por ningún tipo de bien, esto es así desde que en 1971 el dólar dejó de estar respaldado por oro. Los euros, dólares y cualquier otra moneda que se utilice en la actualidad basan su valor únicamente en la confianza de la entidad emisora, su banco central.

El banco central puede emitir dinero cuando quiera, pero existe otro modo por el que aumenta la cantidad de dinero existente: la reserva fraccionaria. En nuestro sistema bancario cuando un banco recibe un depósito únicamente debe reservar una parte (típicamente el 2% en la zona euro) y puede considerar el resto usufructo. Si alguien realiza un depósito de 1000€ el banco guardará como reserva 20€ y considerará que cuenta con 980€ nuevos con los que podrá operar. El titular del depósito mantendrá un saldo de 1000€ mientras el banco opera con 980€, de manera que la cantidad de dinero existente ha pasado de 1000€ a 1980€.

Nada de esto ocurre en el sistema monetario bitcoin. La generación de bitcoins es automática y está controlada por un algoritmo determinista conocido por todos. Ningún actor tiene la posibilidad de cambiar el ritmo de generación de nuevos bitcoins.

Aproximadamente cada diez minutos se resuelve un bloque, después explicaré qué es, y se premia a quien lo ha resuelto con bitcoins nuevos. El premio lo puede ganar cualquiera de los que participan en la red bitcoin y es un incentivo para mantenerla. En la actualidad el premio es de 50 BTC nuevos por bloque, pero cada cuatro años el premio se reduce a la mitad. Está previsto que en 2013 pase a 25 BTC por bloque, en 2017 será 12.5 BTC por bloque y así sucesivamente.

Cantidad de bitcoins a lo largo del tiempo

La cantidad máxima de bitcoins alcanzará los 21 millones y para garantizar la granularidad monetaria cada bitcoin se puede fraccionar hasta 8 decimales. Así que es posible manejar céntimos de µBitcoin, que reciben el nombre de Satoshis.

Los bitcoins no se multiplican de ningún modo, su cantidad tiende a un valor finito y como son virtuales tampoco se destruyen nunca. Lo que sí puede ocurrir es que queden abandonadas en alguna cartera que ya nunca podrá ser accedida.

Otra diferencia fundamental es el modo en el que se realizan las transacciones. El dinero físico, en billetes o monedas, puede cambiar de manos de forma anónima y secreta. No ocurre lo mismo cuando se realiza una transacción electrónica con cualquier moneda. Existen registros bancarios y electrónicos de todo tipo.

Con los bitcoins cada usuario tiene una (puede tener varias) cartera, la cartera contendrá una (aunque pueden ser varias) dirección. Y a través de su cartera puede enviar una cantidad de bitcoins a cualquier dirección de cualquier otra cartera del mundo. La transacción formará parte de un registro público llamado cadena de bloques sobre el que daré detalles más adelante. Cualquiera puede seguir una a una todas las transacciones que se realizan en el mundo, pero en las transacciones únicamente aparecen las direcciones de origen y destino (además de la cantidad movida). Las direcciones pueden estar asociadas con un usuario de manera pública o no, porque cualquier usuario puede crear cuantas direcciones precise y utilizarlas sin divulgar su titularidad.

Transferir bitcoins de una dirección a otra no precisa de los servicios de ninguna entidad bancaria y estas tampoco son necesarias para depositar el dinero y evitar robos. En el sistema bitcoin se utiliza criptografía fuerte para proteger los ahorros de cada uno.

Así que pese a sus particularidades bitcoin también es una moneda fiduciaria basada en la confianza, pero no en la confianza en un determinado banco central o sistema bancario sino en la elegancia de sus algoritmos y el cifrado fuerte.

Detalles de implementación

La implementación del sistema monetario bitcoin hace uso de una red P2P para establecer conexiones entre los programas que representan las carteras o monederos de los usuarios. La red propaga las transacciones y replica la cadena de bloques que es el registro de todas las transacciones realizadas en la red.

Se utiliza criptografía fuerte (ECDSA y SHA-256) para asegurar la irrevocabilidad de las transacciones y se defiende de clientes maliciosos o del doble gasto sin necesitar un registro centralizado.

En los sistemas monetarios electrónicos suele existir un registro centralizado en el que se mantienen los saldos de los participantes para comprobar la validez de las transacciones. Así se descubre cuando un cliente malicioso, o que está funcionando mal, intenta gastar un saldo que no tiene. O intenta gastar un saldo en un lugar, y con el mismo saldo (no lo actualiza restando lo gastado) intenta una nueva transacción en otro lugar.

Pero un registro centralizado exige la confianza de todos en la entidad que lo gestiona y presenta un único punto de fallo para el sistema. Atacando dicho registro se deja fuera de juego a todo el sistema monetario. Inaceptable para Bitcoin.

Una de las ideas más originales del sistema monetario Bitcoin es la implementación de dicho registro de forma pública y distribuida mediante la red P2P. Dicho registro es la cadena de bloques.

Cuando un usuario quiere realizar una transacción utiliza su programa cartera para enviar determinada cantidad de saldo a una dirección bitcoin destino. La transacción está compuesta por la dirección de entrada, el saldo transferido y la dirección de salida. Realmente una transacción es más flexible pues permite aglutinar saldo de diferentes entradas para ser enviado a diferentes destinos (con posibles diferentes saldos transferidos). También es posible especificar una cantidad mayor de saldo de entrada frente al saldo de salida, diferencia que se interpreta como una comisión por procesar la transacción. En cualquier caso la transacción estará firmada con la clave privada de quien la inicia para garantizar la autenticidad del origen.

El cliente del usuario utilizará la red P2P para transmitir la transacción, de modo que el resto de pares puedan comprobar tanto la validez de las firmas como la disponibilidad de saldo antes de aceptarlo. Cada diez minutos se añade un nuevo bloque a la cadena de bloques, y las transacciones pendientes pueden ser incluidas en dicho bloque. Si no se incluyen en un bloque quedan a la espera de hacerlo en uno futuro.

Para garantizar la integridad de la cadena de bloques evitando que alguien pueda falsearla se utiliza una prueba de trabajo para resolver cada bloque. La dificultad de dicha prueba se adapta dinámicamente a la capacidad de cómputo disponible en la red P2P para que se pueda resolver un bloque cada 10 minutos. Completar un bloque requiere una gran capacidad de cálculo pero le permite obtener dos ganancias a quien lo completa: un incentivo de 50 BTC por bloque y la suma de todas las comisiones de las diferentes transacciones que forman parte del bloque. Por esto hay nodos en la red que únicamente se dedican a intentar completar el próximo bloque, son los llamados mineros pues invierten recursos (hardware más ancho de banda y electricidad) para obtener bitcoins mientras realizan un trabajo esencial, la construcción de la cadena de bloques.

El premio de 50 BTC por resolver cada bloque además de servir como incentivo para los mineros forma el mecanismo de creación y distribución de masa monetaria. Cada vez que se resuelve un bloque se crean 50 nuevos bitcoins que se asignan a quien lo ha resuelto. Pero como he explicado antes este premio no tiene un valor constante, cada 210000 bloques (unos 4 años) el valor del premio se reduce a la mitad. De manera que solo se llegarán a crear 21 millones de bitcoins. Se espera que en la medida en la que se reduzca el premio por resolver un bloque el aumento de transacciones permita que los mineros sigan encontrando un incentivo para su trabajo al ganar comisiones por procesar las transacciones.

Cuando se resuelve el bloque se propaga por la red P2P, donde cada par realiza la verificación de la prueba de trabajo y las transacciones anotadas antes de agregarlo a la cadena. Finalmente, cuando la cartera del destinatario recibe 6 confirmaciones (de diferentes pares) de que la transacción forma parte de la cadena de bloques se considera confirmada e irrevocable y se verá aumentado el saldo del monedero de manera definitiva. Mientras este proceso se lleva a cabo el monedero informará de que se ha recibido una transacción entrante cuyo saldo está pendiente de confirmación.

Puesto que cada uno de los bloques está enlazado con el anterior, realizar una alteración del registro de transacciones implicaría resolver el bloque modificado y todos los posteriores. Y hacerlo en un tiempo extremadamente corto, pues la cadena de bloques real no se detiene y cada 10 min añade un nuevo bloque.

Sobre la prueba de trabajo

La prueba de trabajo que permite dar por resuelto un bloque consiste en encontrar un número que concatenado con las transacciones del bloque permita que al calcular el hash criptográfico SHA-256 sobre el bloque (datos de las transacciones, más número, más referencia al bloque anterior) se obtenga un resultado menor que un valor marcado como objetivo por la red.

Puesto que las funciones hash criptográficas no son reversibles, fijar como objetivo que el hash debe dar un valor menor que X implica exigir cierto número de pruebas, en cada prueba se utilizará un número diferente y se calculará el hash SHA-256 del supuesto bloque.

Cada 2016 bloques resueltos (unas dos semanas), la red ajusta el valor del objetivo para adaptar la dificultad a la capacidad de cómputo de la red. Se fija el nuevo objetivo al valor que mejor ajuste la resolución de los 2016 bloques anteriores a dos semanas.

Hubo un tiempo en el que cualquiera podía resolver bloques con su ordenador personal. Me lamento de no haberme empeñado en ello la primera vez que oí hablar de los bitcoins y pensé que eran interesantes pero algo evitó que me pusiera a ello. Hoy en día no resulta práctico utilizar un ordenador personal, o por lo menos no hacerlo de forma individual. La razón es que la red P2P cuenta con mineros con suficiente potencia de cálculo como para que las posibilidades de resolver un bloque con la CPU de un ordenador doméstico sean ridículas. Una opción consiste en formar pools de máquinas que trabajen en equipo y compartan premios. Pero aún así las CPUs de los ordenadores se han visto reemplazadas por las GPUs de las tarjetas gráficas que permiten muchísima mas velocidad en el cálculo de los hash.

Para que os hagáis una idea de la dificultad de resolución de un bloque podemos mirar el último que ha sido resuelto en el momento de escribir esto: el bloque 158368.

El bloque contiene 26 transacciones y alcanza los 8.809KB. El número que ha sido añadido para que al calcular el hash se obtenga un valor inferior al objetivo es 2814646153. Eso quiere decir que primero se añadió 1 y se calculó el hash, luego 2, luego 3 y así sucesivamente. Es decir se han tenido que calcular más de 2800 millones de hash del bloque para encontrar la solución.

Mientras una CPU que utilice las instrucciones SSE para calcular el hash puede ejecutar 4 instrucciones de 32 bit por ciclo, una GPU como la Radeon HD 5970 puede ejecutar 3200 instrucciones de 32 bits por ciclo. Nada que ver.

¿Y de dónde saco bitcoins para rellenar mi cartera?

Ah! si yo lo supiese iba a ser pobre.

Bueno, ahí van algunas ideas:

  1. Trabaja. Haz algo productivo y encuentra a alguien que quiera pagarte por ello. No lo he explorado mucho pero seguro que en los MMORPG de más éxito puedes encontrar a jugadores que te pagarían por objetos o porque los acompañes como mercenario.
  2. Compra bitcoins en cualquier mercado de cambio, claro que esto exige que gastes euros y tal y como están las cosas no parece buena idea.
  3. Acude a Bitcoin Faucet y te regalarán 5mBTC = 0.005 BTC

Por último, si lo que quieres es vaciar tu cartera seguro que encuentras muchas más opciones. Por ejemplo puedes donar a WikiLeaks (en la dirección: 1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v ). Lo que es especialmente gracioso pues WikiLeaks está sometida a un bloqueo por parte de Visa, Mastercard y PayPal. EEUU puede pedir a esas compañías que bloqueen los pagos a WikiLeaks pero no puede hacer lo mismo con el sistema monetario Bitcoin. ¿No vale la pena solo por eso?

Otras cuestiones

Ya me he extendido mucho y todavía quedan muchas cuestiones pendientes: la capacidad de la red para escalar el número de transacciones por segundo, la reducción del consumo de ancho de banda/cpu de la cartera simplemente para mantenerse actualizada con los mensajes de la red P2P, las críticas (como las de Ingo Molnar) o los mitos más frecuentes. Un sistema monetario como bitcoin es necesariamente complejo y no precisamente por los hashes o las firmas digitales que para algunos pueden ser la parte más clara.

Siento predilección por las obras que funcionan y el sistema monetario Bitcoin se ha ganado mi admiración tenga o no algún futuro. Lamento no contar con suficientes conocimientos económicos para vislumbrar los cambios que el uso de un sistema como este podría traer, pero sospecho que economistas de tendencias enfrentadas podrían encontrar artimañas para salirse con la suya. Para montar todos los castillos en el aire que quieran.

Podemos leer que “en el mundo real” el BCE presta 489000 millones de euros a 523 bancos europeos, 489×1012€ creados de la nada y que se seguirán multiplicando gracias al multiplicador monetario. ¿De qué manera el mundo físico es distinto antes y después de inyectar semejante masa monetaria? De ninguna, pero jugamos a creernos las reglas que nos hemos inventado y tal operación realmente marca una gran diferencia, después de la operación el tesoro logra colocar su deuda con unos intereses menores que antes.

El sistema monetario bitcoin es diferente a lo que tenemos, pero alguien tiene que innovar y a fin de cuentas a mí tampoco me parece tan disparatado.

Si quieres probarlo solo tienes que instalar una cartera, en Ubuntu puedes escribir:

sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
sudo apt-get update
sudo apt-get install bitcoin-qt

 

Electrodomèstics

Quan va morir Steve Jobs (Apple), els diaris van publicar articles i apunts biogràfics gràcies als quals vam assabentar-nos d’algunes de les seves opinions personals. Per exemple, vam llegir que quan el matrimoni Jobs va necessitar comprar una rentadora, com que els preocupava molt el medi ambient, van pensar durant molt de temps quin model era el més apropiat i estava més en consonància amb els seus principis. Finalment, van optar per un model europeu, en comptes d’un model nord-americà, perquè havien calculat que la vida de la roba era més llarga amb les rentadores europees.

Potser no tothom s’ho pensa tant com Steve Jobs i la seva dona a l’hora de comprar una rentadora o qualsevol altre electrodomèstic. El que sí és segur és que per a tots nosaltres els electrodomèstics ens fan la vida més còmoda, perquè ens ajuden en moltes tasques domèstiques (cuina, manteniment, conservació d’aliments, etc.), en la neteja personal (l’assecador del cabell, el raspall de dents elèctric, etc.) i per tenir la casa a una temperatura adient (calefactors, aire condicionat, etc.).

Com que hi tanta varietat d’electrodomèstics (tots tenen en comú el fet de funcionar amb electricitat), les enciclopèdies i els catàlegs acostumen a fer-ne diferents classificacions segons la seva mida (grans com la rentadora i el frigorific i petits com la liquadora i la cafetera), el seu ús (rentar, cuinar, etc.) o el seu color dominant: línia marró, línia blanca i línia grisa.

Els aparells de la línia marró són els audiovisuals i serveixen per al lleure (televisor, reproductors de música, de vídeo, etc.). Els de la línia blanca serveixen per conservar aliments, cuinar i rentar (el frigorífic, el forn microones, el rentaplats, etc.). Quant als de línia grisa, són els relacionats amb la informàtica (l’ordinador personal, la impressora, etc.).

Com veiem, els electrodomèstics són un conjunt molt ampli i variat d’aparells. Tothom, però, en té algun que considera el més necessari o més útil per a la seva vida. Per aclarir-ho, fem les següents preguntes.

Quin paper juguen a la teva vida els electrodomèstics? Sense quin d’aquests aparells et resultaria més incòmoda la vida? Quin és el teu electrodomèstic preferit i per què? Creus que la preferència per un determinat electrodomèstic té a veure amb l’edat o el sexe? Aquestes són algunes preguntes possibles sobre els electrodomèstics, però totes les que vulguis plantejar o contestar seran benvingudes.