Manifest per la cultura científica i tecnològica

Els sotasignats, preocupats per la manca d’atenció que es presta a la cultura científica i tècnica i als seus efectes sobre l’evolució de la societat, exposem les consideracions següents:

1. La ciència i la tècnica són presents en les transformacions de la humanitat. Això no significa que n’hagin estat l’única causa, però no és possible comprendre l’evolució de la societat sense tenir en compte des dels progressos en l’agricultura i la ramaderia, fins a les transformacions de l’anomenada societat del coneixement, passant per la impremta, les exploracions i els descobriments geogràfics, i la primera i la segona revolució industrial degudes a les noves fonts d’energia i als nous sistemes de sistematització del treball, del transport i de la comunicació. La ciència és la causa de la diferent comprensió de l’espècie humana, de la natura, del nostre planeta i de l’univers. No prestar suficient atenció al paper de la ciència i la tecnologia impedeix la comprensió de la història de la humanitat.

2. La cultura científica va més enllà dels coneixements i les aplicacions que es deriven de la seva pràctica. Aquesta cultura explica, en bona part, l’actual visió del món, però també: el coneixement de la història amb l’evolució dels paradigmes acceptats en cada moment; el mètode que permet encarar problemes, plantejar hipòtesis, confirmar-les o refutar-les, i trobar lleis d’explicació, i la relació amb la literatura, l’art, la filosofia o la religió. D’una visió de la ciència i la tècnica que negligeixi aquests aspectes en sorgirà una visió esbiaixada del món i de la cultura.

3. Tot i que la ciència i la tècnica es presenten sovint com a disciplines pràctiques, el seu estudi i exercici són bàsics per al desenvolupament de funcions intel·lectuals molt diverses i necessàries per al desenvolupament personal. Ajuden a encarar els problemes i a comprendre els factors que hi intervenen; promouen la comprensió lectora i la memorització, i ofereixen visions diferents de l’ésser humà i de l’entorn, que ens permeten plantejar els dilemes ètics que se’n segueixen i debatre’ls. La ciència i la tècnica són imprescindibles per a la formació dels futurs professionals i per a la formació integral de la persona.

4. En els nombrosos debats ètics i socials que ens plantegen diverses ciències i sobre l’ús que s’ha de fer de les diverses tecnologies a l’abast, és absolutament necessària una mínima educació científica del conjunt dels ciutadans. La majoria deixen de seguir assignatures científiques a tercer curs d’ESO, tret de tres hores de matemàtiques a quart, i aconsegueixen el batxillerat amb només dues hores setmanals, al primer curs, d’una assignatura de ciències: Ciències per al món contemporani, que en els nous plans d’estudi està amenaçada de desaparèixer.

Cap ciutadà acabarà el batxillerat sense unes nocions de llengua i literatura, filosofia i història, assignatures obligatòries per a tots els alumnes. Això constitueix una discriminació de les ciències, en perjudici dels ciutadans que no segueixen estudis científics o tècnics.

5. Els dilemes ètics i socials no es poden resoldre només amb el coneixement científic o tècnic. La necessitat de dur endavant una certa recerca o aplicació tecnològica, o de limitar determinades investigacions, no es pot fer ignorant-ne l’impacte social i humà, els condicionants ètics i les conseqüències econòmiques o de tot un altre caire que puguin tenir sobre la humanitat o en segons quines poblacions. La formació del científic s’ha de complementar amb els coneixements d’història, dret o filosofia, que li permetin avaluar amb rigor els condicionants del seu treball.

6. S’alerta, amb raó, de la rapidesa amb què algunes tecnologies de la informació i les comunicacions entren en la vida quotidiana de la majoria de la gent. Cal reflexionar sobre l’ús que se’n deriva i sobre la rapidesa amb què s’haurien d’introduir. Malauradament, aquests debats sorgeixen quan la seva presència és evident i tornar enrere és impossible. Escoltar els científics i tecnòlegs que poden predir quines tècniques seran habituals en el futur i quins en seran els beneficis i riscos ajudaria a preparar la societat i el món educatiu per integrar-les de manera gradual en el dia a dia i evitar, així, els fets consumats.

Per això, demanem:

1. Que s’abandoni la visió que atribueix només a determinades branques del coneixement un sentit únicament pràctic mentre a les altres se les considera pilars fonamentals per a la formació d’individus responsables i d’una societat més humana. Tot el coneixement té un paper essencial en la formació integral de l’individu, incloent-hi les matèries científiques i tècniques.

2. Que l’educació bàsica dels ciutadans es plantegi de manera completa i s’eviti que la majoria deixi de tenir una formació científica i tècnica a partir del quart curs d’ESO.

3. Que en l’educació dels mestres es presti especial atenció als temes científics, sobretot a les matemàtiques, per tal que, abans de l’ESO, transmetin uns continguts que familiaritzin els alumnes amb el mètode científic i amb l’observació atenta de l’entorn. Els mestres han de seguir una formació continuada en les matèries científiques i tècniques que els permeti respondre als reptes, canviants, que es van succeint.

4. Que en les carreres científiques i tècniques no es descuidi la formació integral, perquè en l’exercici de la professió, els dilemes ètics i socials siguin presents, així com en les carreres de ciències socials o humanitats no es deixi de banda el coneixement científic i tècnic, per tal que els professionals del dret, l’economia, l’empresa o la comunicació tinguin una base sòlida per a debatre els reptes a què ha de fer front el desenvolupament.

5. Que es faci tot el possible perquè ciències i tècniques, d’una banda, i humanitats i ciències socials, de l’altra, intensifiquin les seves relacions, i busquin línies de treball conjunt. I això, cercant els elements d’enriquiment mutu, sense l’eliminació del debat i la discussió necessaris.

6. Que el Govern, el Parlament i els mitjans de comunicació públics incorporin assessories de ciència i tècnica que ajudin a l’acció de govern i a la sensibilització de la nostra societat, i que això es tradueixi en instàncies de reflexió científica i ètica que introdueixin les noves tecnologies, d’acord amb els valors i les exigències de la nostra societat.

Barcelona, 13 de desembre de 2016

Si hi esteu d’acord,  seguint aquest enllaç podeu signar aquest manifest promogut per l’Institut d’Estudis Catalans (Secció de Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia), la Societat Catalana de Biologia i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

manifest-per-la-cienciaAra bé, tant si signeu el manifest com si no, us convidem a deixar a continuació la vostra opinió sobre el paper de la ciència i de la tecnologia a la nostra civilització, el grau d’assoliment dels coneixements científics i tecnològics per part dels ciutadans o sobre com podrien les institucions apropar la ciència a sectors més amplis de la societat… O, almenys, un comentari sobre tots o alguns dels personatges que il·lustren aquesta pàgina: Hipàtia, Isaac Newton, Albert Einstein, Kurt Gödel, Charles Darwin i Marie Curie. Gràcies per la vostra col·laboració.

La terapia asistida con animales

Una alumna de 2º de bachillerato, Noelia Lorenzo, nos ha remitido un cuestionario sobre terapia asistida con animales como parte de su trabajo de investigación. Lo publicamos a continuación con el objetivo de que todas las personas que estén interesadas puedan contestarlo.

Las terapias asistidas con animales

1. ¿Tienes mascota en casa?

 • No

(En caso de haber contestado no, pasar a la pregunta núm. 8.)

2. ¿Qué tipo de animal? (Perro, gato, conejo, hurón, hámster, canario, loro, periquito, tortuga, pez… Si es otro, por favor, especifica cuál.)

3. ¿Fue tuya la decisión de adquirir un animal de compañía?

 • No

4. ¿Cuánto tiempo hace que convives con el animal? (Meses, un año, dos años, tres, etc.)

5. ¿Cómo te sientes respecto a tu mascota?

 • Le tengo mucho cariño, para mí es un miembro más de mi familia.
 • Le tengo cariño, pero nunca lo consideraría como a un igual.
 • Tolero su presencia.
 • Estoy muy a disgusto, conlleva mucha responsabilidad y no ofrece nada a cambio.
 • Otro (por favor, especifica).

6. Si pudieras volver atrás, ¿tomarías otra vez la decisión de adquirir una mascota?

 • No

7. Argumenta tu respuesta:

 

Animales en tratamientos terapéuticos

8. ¿Qué concepción tienes de los animales?

 • Me gustan mucho, y estoy totalmente a favor de la defensa de sus derechos.
 • Creo que merecen todo nuestro respeto, ya que pueden sentir como nosotros.
 • No estoy a favor del maltrato, pero tampoco es necesario sobreprotegerlos, la naturaleza es sabia y hay que respetar el ciclo de la vida.
 • Otro (por favor, especifica):

9. ¿Estás a favor de que se usen animales como los perros, caballos y delfines con el fin de ofrecer un servicio terapéutico a personas con anomalías físicas, mentales o emocionales?

 • Sí, es un método natural y puede ser un incentivo muy positivo para el usuario y para el animal.
 • Sí, siempre que el animal no sufra durante la terapia.
 • No, no es una actividad higiénica involucrar a los animales en tratamientos de salud, cada uno debe estar en el lugar que le corresponde.
 • Otro (por favor, especifica):

10. ¿Has oído hablar de las terapias asistidas con animales?

 • No

Esperem les vostres respostes! Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Fobos-Grunt en situación crítica o cómo unos turistas con billete a Fobos se quedan en la órbita terrestre

Fobos-Grunt (Фобос-Грунт, literalmente ‘Fobos-Suelo’) es una ambiciosa sonda rusa que se ha lanzado este 8 de noviembre desde Baikonur.

Sonda Fobos-Grunt

La misión, que no es tripulada aunque transporta turistas vivos, pretende llegar a la órbita de Marte. Dejar allí el orbitador chino Yinghuo-1 (‘Luciérnaga-1’) que entre otros objetivos pretende estudiar el campo magnético de Marte y sus tormentas de arena. También debería desplegar en la superficie del planeta dos sondas MetNet, de fabricación finlandesa, que tendrán por objetivo estudiar la meteorología.

Pero Yinghuo-1 y MetNet no son más que agregados a la sonda principal. Fobos-Grunt pretende el más difícil todavía:

 1. Orbitar Fobos (una de las lunas de Marte)
 2. Aterrizar en su suelo
 3. Recoger 200g de regolito (200g de material de Fobos)
 4. Volver con las muestras a nuestro planeta

Y puesto que sería la primera vez que una sonda se acerca hasta Marte y vuelve se llevará a cabo el experimento LIFE. En el que se transportarán microorganismos para ver qué ocurre con ellos en un viaje de varios años lejos de la tierra.

Lanzamiento

La decadencia en la que ha caído la exploración espacial, saber que Marte siempre fue un infortunio para el programa espacial soviético y ahora para el ruso (curiosamente con Venus las sondas Venera tuvieron mucho más éxito) y lo ambicioso del proyecto ha creado muchísima expectación.

Los vídeos de Roskosmos en los que se puede ver el manipulado de la sonda para cargarla en el cohete Zenit-2SB. O la preparación del cohete para el lanzamiento permiten hacerse una idea de la dificultad técnica del proyecto.

Así es que cuando a las 21:16h se lanzó con éxito el cohete yo pensé buen viaje y me quedé tan contento.

Siguiente día

Pero la realidad es obstinada y al día siguiente nos encontramos con la noticia de que la sonda, una vez que el cohete la ha dejado en órbita terrestre, no ha logrado iniciar su camino hacia Marte.

Todavía no todo está perdido. Parece que existe un plazo entre 72 horas y un par de semanas durante el que sería posible intentar reparar el problema desde la tierra y reprogramar la sonda de manera remota.

Así es que en algún punto de Rusia debe haber científicos/técnicos rascándose la cabeza para intentar solucionar el problema y lamentando no tener la sonda más a mano. Sinceramente deseo que lo puedan solucionar y finalmente Fobos-Grunt continúe su viaje. El fallo, como siempre, algo relacionado con el software o la substitución de la computadora de Fregat (una de las etapas del cohete) por otra en la propia sonda.

¿Y los pasajeros?

Pues los pasajeros del experimento LIFE de momento siguen tan panchos en sus 30 contenedores del biomódulo.

Se trata de 10 tipos de organismo que viajan en 30 cápsulas (cada organismo está triplicado) y cubren los tres dominios de la vida: bacterias, eukariotas y arqueas. Se trata de organismos bien conocidos que tienen su genoma secuenciado y estudiado, de manera que (si logran volver) se puedan percibir anomalías causadas por su viaje. Evidentemente en la selección de los pasajeros se han primado aquellos extremófilos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Wikipedia tiene una lista con los organismos en la que no pueden faltar los tardígrados.

Incertidumbre

¿Y a partir de ahora? pues expectación a ver si con muchísima suerte logran solucionar de forma remota el problema y Fobos-Grunt retoma su camino hacia Marte. Que la misión sea un más difícil todavía no evitará una gran frustración ante un fracaso tan temprano, y en tal caso además de quedarnos sin la información científica que hubieran aportado todos esos experimentos probablemente nos quedemos sin otros futuros que serán cancelados.

Muchas personas piensan que no tenemos recursos para la exploración espacial, que los recursos están mejor empleados en sistemas financieros basados en fraudes piramidales que deben ser rescatados. Yo creo que lo que no tenemos es voluntad de explorar el espacio y, ya puestos, de enviar a Fobos a unos cuantos responsables de que el mundo sea como es.

Y tú, ¿piensas que Fobos-Grunt continuará su camino? ¿Qué o a quién enviarías a Fobos en lugar de tardígrados?

 

 

Natura

Informacions, curiositats, aclariments i comentaris sobre temes relacionats amb la natura i amb el medi ambient. Parla’ns dels teus animals preferits, dels ocells, de les teves plantes, dels teus minerals, de les flors que més t’agradin, dels boscos, de l’estat de les aigües dels rius, dels arbres de la teva ciutat… i de les coses que més t’intriguen i et preocupen de la natura.

Perquè necessitem preservar la biodiversitat, necessitem que tothom se n’adoni i necessitem les teves preguntes i els teus comentaris sobre la natura que ens envolta.

Centrals nuclears…?

Com que la crisi de la central nuclear de Fukushima, al Japó, ha portat de nou la polèmica sobre els perills de les centrals nuclears al primer pla de l’actualitat informativa (des d’una perspectiva ecologista, en canvi, aquesta qüestió ha estat vigent permanentment), volem obrir aquesta pàgina al nostre blog per acollir les opinions de totes les persones que hi estiguin interessades…

Han de continuar operatives les centrals nuclears o han de tancar-se? Han d’obrir-se de noves? ¿Sí o no? Tu què en penses?