I tu, quins temes has triat?

Des que va començar el curs, a proposta de l’equip directiu, els alumnes, tant els de l’ESO com els de batxillerat, vénen fent activitats planificades d’expressió oral a classe, pràcticament a totes o a quasi totes les matèries, d’una o d’altra manera. Entre d’altres, un dels gèneres més recurrents en aquests casos, a més del debat, acostuma a ser l’exposició.

Com que l’exposició oral a classe consisteix a desenvolupar, davant del professor i la resta de companys, uns continguts i unes explicacions sobre un tema amb el propòsit d’informar o de convèncer, exigeix una certa preparació prèvia per obtenir-ne un millor resultat. O, el que és el mateix, seguir una sèrie de passos molt ben controlats per aconseguir aquest propòsit:

  1. Selecció del tema, dels continguts que el conformen i, depenent de la intenció, del punt de vista més convenient (no serà el mateix si volem, per exemple, informar objectivament sobre un personatge que defensar-lo o atacar-lo críticament).

  2. Documentació i busca d’informació i d’imatges sobre el tema (és recomanable, per exemple, buscar fonts que contrastin, per poder aportar diferents opinions).

  3. Estructura i ordre d’exposició de les idees (va bé fer-se un esborrany amb l’esquema que es seguirà).

  4. Selecció de l’expressió (llenguatge i manera de dir les coses més adients al tema i a la situació) i, si és el cas, de les imatges i de la música que poden il·lustrar o animar la presentació.

  5. Memorització (assimilació dels continguts per poder dir-los sense necessitat de llegir, malgrat que es poden portar algunes notes per consultar-les en un determinat moment).

  6. Exposició pública a l’aula tractant de mostrar naturalitat expressiva (si és la primera vegada que es fa una exposició pública o no en tenim gaire experiència, podem fer algun assaig a casa prèviament davant familiars o amics).

Sobre aquests passos i sobre altres pautes possibles ara no en parlarem més perquè cada professor donarà les recomanacions apropiades a la seva matèria. Ara ens centrarem només en el primer aspecte, la selecció del tema.

Al llarg d’aquests mesos, a les aules s’han sentit i s’han vist exposicions de temes i formes molt variades (algunes d’aquestes exposicions orals anaven acompanyades de presentacions en power-point, imatges de vídeo, etc.; d’altres només feien servir la paraula viva). Alguns alumnes potser hagin tingut un moment de dubte a l’hora de triar el tema de la seva exposició; d’altres, però, ja ho tenien molt clar des d’un primer moment perquè havien triat un tema que tingués a veure amb els seus interessos més personals o arrelats. En tot cas, aquí, per ajudar i animar tots els companys que encara no han presentat la seva exposició i perquè es vegi clarament que som iguals i som diferents (perquè no a tots els interessen ni els entusiasmen les mateixes coses), volem que cadascú expliqui en aquest blog la seva experiència, sobretot respecte al tema elegit, tot constestant a aquestes preguntes: Quin tema —i a quina matèria— has triat per a la teva exposició? Per què has triat aquest o aquests temes i no altres? Estem segurs que amb aquestes breus explicacions tothom es farà càrrec de quines coses interessen de veritat a l’alumnat del Puig. Gràcies per la vostra col·laboració.