Tecnologies

L’expansió del món de les tecnologies de la informació i la comunicació continua dia a dia. Aquesta expansió, però, no és uniforme ni neutra (presenta determinades fractures, per exemple, l’anomenada bretxa digital)  ni té el mateix significat per a tothom.

Per aquest motiu, perquè hi ha molts d’interessos, punts de vista crítics i moltes opinions diferents, obrim aquesta secció del blog del Puig, per contribuir al contrast, a l’aclariment i a l’intercanvi d’idees sobre les noves tecnologies.