Manifest per la cultura científica i tecnològica

Els sotasignats, preocupats per la manca d’atenció que es presta a la cultura científica i tècnica i als seus efectes sobre l’evolució de la societat, exposem les consideracions següents:

1. La ciència i la tècnica són presents en les transformacions de la humanitat. Això no significa que n’hagin estat l’única causa, però no és possible comprendre l’evolució de la societat sense tenir en compte des dels progressos en l’agricultura i la ramaderia, fins a les transformacions de l’anomenada societat del coneixement, passant per la impremta, les exploracions i els descobriments geogràfics, i la primera i la segona revolució industrial degudes a les noves fonts d’energia i als nous sistemes de sistematització del treball, del transport i de la comunicació. La ciència és la causa de la diferent comprensió de l’espècie humana, de la natura, del nostre planeta i de l’univers. No prestar suficient atenció al paper de la ciència i la tecnologia impedeix la comprensió de la història de la humanitat.

2. La cultura científica va més enllà dels coneixements i les aplicacions que es deriven de la seva pràctica. Aquesta cultura explica, en bona part, l’actual visió del món, però també: el coneixement de la història amb l’evolució dels paradigmes acceptats en cada moment; el mètode que permet encarar problemes, plantejar hipòtesis, confirmar-les o refutar-les, i trobar lleis d’explicació, i la relació amb la literatura, l’art, la filosofia o la religió. D’una visió de la ciència i la tècnica que negligeixi aquests aspectes en sorgirà una visió esbiaixada del món i de la cultura.

3. Tot i que la ciència i la tècnica es presenten sovint com a disciplines pràctiques, el seu estudi i exercici són bàsics per al desenvolupament de funcions intel·lectuals molt diverses i necessàries per al desenvolupament personal. Ajuden a encarar els problemes i a comprendre els factors que hi intervenen; promouen la comprensió lectora i la memorització, i ofereixen visions diferents de l’ésser humà i de l’entorn, que ens permeten plantejar els dilemes ètics que se’n segueixen i debatre’ls. La ciència i la tècnica són imprescindibles per a la formació dels futurs professionals i per a la formació integral de la persona.

4. En els nombrosos debats ètics i socials que ens plantegen diverses ciències i sobre l’ús que s’ha de fer de les diverses tecnologies a l’abast, és absolutament necessària una mínima educació científica del conjunt dels ciutadans. La majoria deixen de seguir assignatures científiques a tercer curs d’ESO, tret de tres hores de matemàtiques a quart, i aconsegueixen el batxillerat amb només dues hores setmanals, al primer curs, d’una assignatura de ciències: Ciències per al món contemporani, que en els nous plans d’estudi està amenaçada de desaparèixer.

Cap ciutadà acabarà el batxillerat sense unes nocions de llengua i literatura, filosofia i història, assignatures obligatòries per a tots els alumnes. Això constitueix una discriminació de les ciències, en perjudici dels ciutadans que no segueixen estudis científics o tècnics.

5. Els dilemes ètics i socials no es poden resoldre només amb el coneixement científic o tècnic. La necessitat de dur endavant una certa recerca o aplicació tecnològica, o de limitar determinades investigacions, no es pot fer ignorant-ne l’impacte social i humà, els condicionants ètics i les conseqüències econòmiques o de tot un altre caire que puguin tenir sobre la humanitat o en segons quines poblacions. La formació del científic s’ha de complementar amb els coneixements d’història, dret o filosofia, que li permetin avaluar amb rigor els condicionants del seu treball.

6. S’alerta, amb raó, de la rapidesa amb què algunes tecnologies de la informació i les comunicacions entren en la vida quotidiana de la majoria de la gent. Cal reflexionar sobre l’ús que se’n deriva i sobre la rapidesa amb què s’haurien d’introduir. Malauradament, aquests debats sorgeixen quan la seva presència és evident i tornar enrere és impossible. Escoltar els científics i tecnòlegs que poden predir quines tècniques seran habituals en el futur i quins en seran els beneficis i riscos ajudaria a preparar la societat i el món educatiu per integrar-les de manera gradual en el dia a dia i evitar, així, els fets consumats.

Per això, demanem:

1. Que s’abandoni la visió que atribueix només a determinades branques del coneixement un sentit únicament pràctic mentre a les altres se les considera pilars fonamentals per a la formació d’individus responsables i d’una societat més humana. Tot el coneixement té un paper essencial en la formació integral de l’individu, incloent-hi les matèries científiques i tècniques.

2. Que l’educació bàsica dels ciutadans es plantegi de manera completa i s’eviti que la majoria deixi de tenir una formació científica i tècnica a partir del quart curs d’ESO.

3. Que en l’educació dels mestres es presti especial atenció als temes científics, sobretot a les matemàtiques, per tal que, abans de l’ESO, transmetin uns continguts que familiaritzin els alumnes amb el mètode científic i amb l’observació atenta de l’entorn. Els mestres han de seguir una formació continuada en les matèries científiques i tècniques que els permeti respondre als reptes, canviants, que es van succeint.

4. Que en les carreres científiques i tècniques no es descuidi la formació integral, perquè en l’exercici de la professió, els dilemes ètics i socials siguin presents, així com en les carreres de ciències socials o humanitats no es deixi de banda el coneixement científic i tècnic, per tal que els professionals del dret, l’economia, l’empresa o la comunicació tinguin una base sòlida per a debatre els reptes a què ha de fer front el desenvolupament.

5. Que es faci tot el possible perquè ciències i tècniques, d’una banda, i humanitats i ciències socials, de l’altra, intensifiquin les seves relacions, i busquin línies de treball conjunt. I això, cercant els elements d’enriquiment mutu, sense l’eliminació del debat i la discussió necessaris.

6. Que el Govern, el Parlament i els mitjans de comunicació públics incorporin assessories de ciència i tècnica que ajudin a l’acció de govern i a la sensibilització de la nostra societat, i que això es tradueixi en instàncies de reflexió científica i ètica que introdueixin les noves tecnologies, d’acord amb els valors i les exigències de la nostra societat.

Barcelona, 13 de desembre de 2016

Si hi esteu d’acord,  seguint aquest enllaç podeu signar aquest manifest promogut per l’Institut d’Estudis Catalans (Secció de Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia), la Societat Catalana de Biologia i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

manifest-per-la-cienciaAra bé, tant si signeu el manifest com si no, us convidem a deixar a continuació la vostra opinió sobre el paper de la ciència i de la tecnologia a la nostra civilització, el grau d’assoliment dels coneixements científics i tecnològics per part dels ciutadans o sobre com podrien les institucions apropar la ciència a sectors més amplis de la societat… O, almenys, un comentari sobre tots o alguns dels personatges que il·lustren aquesta pàgina: Hipàtia, Isaac Newton, Albert Einstein, Kurt Gödel, Charles Darwin i Marie Curie. Gràcies per la vostra col·laboració.

28 pensaments a “Manifest per la cultura científica i tecnològica

 1. De todos los puntos que he podido leer en esta entrada del blog, he de decir que estoy muy de acuerdo y, por lo tanto, solo quiero comentar uno de ellos en específico. Como estudiante de un bachillerato científico-técnico, sería lógico que mi calendario contara con más asignaturas científicas que humanísticas. Aun así, en mi horario semanal hay más asignaturas (que no horas) humanísticas porque se consideran troncales y necesarias para nuestro desarrollo en sociedad, como historia, filosofía y las tres lenguas que se imparten. A mi modo de ver, esto solo sería justo si los alumnos del bachillerato humanístico compartieran con nosotros alguna asignatura fuera de su zona delimitada. Esto no es así, lo cual me lleva a preguntarme por qué llegados a un curso académico en el cual debemos elegir una especialidad continuamos cursando humanidades pero no necesariamente ciencias. ¿Es realmente justo para un alumno de humanidades perder todo el conocimiento científico posterior a lo considerado básico porque no sea considerado troncal y útil? ¿Es acaso inútil para el alumno experimentar en todos los diferentes campos para acabar de definir su vocación, así como aprender más dentro del ámbito científico?

 2. A decir verdad, estoy muy de acuerdo con los diferentes puntos tratados en esta entrada. Creo que las diferentes ciencias sufren una infravaloración por parte de la sociedad. El hecho de estar cursando el bachillerato científico-tecnológico y dar más asignaturas humanísticas que científicas es algo que no comprendo. He hablado de este tema con diferentes personas y muchas de ellas me responden algo así como: “Tienes que hacer asignaturas humanísticas porque son cultura”. Y mi pregunta ante esto es: “¿Por qué se consideran cultura todas las asignaturas humanísticas, y ninguna científica?”. No entiendo por qué las humanidades son consideradas troncales y que, por contrapartida, sea posible cursar un bachillerato en el que no se estudia ninguna asignatura científica. Creo que la ciencia es un campo que sirve para desarrollar la capacidad abstractiva y el pensamiento lógico y, por tanto, es enriquecedora para cualquier alumno o alumna.

 3. Esta entrada de blog me ha interesado bastante, ya que tiene razón. Hoy en día los estudiantes de bachillerato científico-tecnológico estudiamos ambas cosas (humanidades y números), lo que no es justo porque los del humanístico no estudian matemáticas en ningún momento, hasta el punto de considerarlas innecesarias; en cambio, nosotros si escogimos este tipo de bachillerato es porque nos gustan los números, fórmulas, etc., pero también tenemos que hacer historia, filosofía, lenguas, etc., cosa que no nos interesa demasiado. Está bien que haya que saber de cultura general obviamente pero no hasta el punto de tener más clases humanísticas que científicas, porque de querer eso nos hubiésemos ido al humanístico. Y así llego a la conclusión de que igual que nosotros hacemos materias humanísticas aunque no las creamos necesarias del todo, los del bachillerato humanístico también deberían hacer materias de números. Y los profesores de primaria y la ESO deberían hacer las mates, física, etc., más bonitas e interesantes, y hacerlas obligatorias, porque hoy en día vivimos en un mundo creado por números.

 4. En esta entrada del blog he podido leer multitud de cosas que vivimos en nuestro día a día, que infravaloran las ciencias respecto a las ramas humanísticas. Yo, como estudiante, quiero hacer referencia al punto que trata del papel de la educación a la hora de inculcar en los más jóvenes la importancia de las distintas ciencias en el desarrollo de nuestras vidas. No se puede decir que se esté llevando a cabo de manera correcta, y más cuando se llega a la etapa de estudios postobligatorios.¿Por qué los estudiantes de bachillerato científico deben cargar con asignaturas de lengua, historia y filosofía, y en cambio, los estudiantes de humanidades solo estudian aquello de su campo? ¿Acaso es más importante una rama que la otra?

 5. Me ha parecido bastante razonable todo lo que he leído en esta entrada ya que, como alumna del bachillerato científico- tecnológico, pienso que todos deberíamos estudiar las mismas asignaturas en el bachillerato, es decir, un bachillerato unificado. Lo digo porque yo tuve la oportunidad de hacer un bachillerato unificado durante un año y no me pareció nada mal.
  Es cierto que al principio sería un poco difícil, pero sería lo justo, ya que el sistema que tenemos ahora no me parece nada justo. ¿Por qué los del humanístico se pueden sacar el bachillerato si no se les dan bien las matemáticas y los del científico no si no se les da bien la filosofía? Estudiar ciencias es cultura, historia, lógica y muchas cosas más, no solo números. ¿O piensan que la humanidad se ha inventado con solo cultura general? No, señores, no solo es necesario saber escribir o saber cómo pensaban personajes de siglos atrás, también es necesario saber resolver problemas matemáticos, porque en eso consiste la vida, en resolver problemas. Y todo esto sin menospreciar las otras asignaturas que, obviamente, también son necesarias.
  En conclusión, como he dicho al principio, lo que me parecería justo es que todos saliéramos del bachillerato con los mismos conocimientos, sin importar la carrera que se vaya a seguir, porque la carrera son cuatro años, pero la vida son muchas más.

 6. Esta entrada me ha parecido muy interesante porque trata de un tema que me interesa bastante, que es la relación entre las ciencias y las humanidades.
  Actualmente, pienso que las ciencias están infravaloradas en el sistema educativo porque creo que se les da más importancia a algunas asignaturas que a otras. Con esto quiero decir que, por ejemplo, actualmente tenemos en el bachillerato científico muchas horas de humanidades. Esto en teoría no me parece mal porque creo que hay que salir de bachillerato con un conocimiento amplio, pero lo que no veo justo es que en los bachilleratos de letras no hagan ninguna asignatura de ciencias y que además haya gente que lo haya elegido con tal de librarse por ejemplo de las matemáticas.
  En conclusión, creo que deberían cambiar el sistema actual para que todos los estudiantes saliéramos más o menos con unos conocimientos parecidos.

 7. Al leer esta entrada del blog he podido ver que todos los puntos de esta son muy interesantes, además de que puedo estar de acuerdo con todo lo que explican. Pero como alumno del bachillerato científico no he podido dejar pasar el hecho de que la educación no se enfoque de manera igualitaria, dando más importancia a las asignaturas de letras. Esto se nota sobre todo en la educación postobligatoria, en la que a los estudiantes de ciencias se nos obliga a estudiar materias de letras, como historia y filosofía, pero a los de letras no se les obliga a estudiar biología y matemáticas. Esta desigualdad la justifican diciendo que los del científico necesitamos de estas asignaturas ya que son “cultura general”. ¿Acaso las matemáticas y la biología no lo son? Esta desigualdad de asignaturas puede parecer que nos perjudique a los del bachillerato de ciencias, que debemos estudiar materias que esperábamos estudiar, pero esto los perjudica a ellos, que quedarán privados de conocimiento, ya que al final de bachillerato habrá dos tipos de alumnos: los que sepan cuándo acabó la 2ª Guerra Mundial y qué provoca un resfriado y los que solo sepan lo primero.
  Con este ejemplo quiero decir que no hay que discriminar ninguno de estos conocimientos, ya sean de letras o ciencias, todos deberíamos poder acceder a una educación igualitaria.

 8. Este tema siempre da lugar a un debate entre los partidarios de las ciencias y los partidarios de las humanidades.
  No estoy del todo de acuerdo con las ideas de esta entrada. Creo que son igual de importantes los dos ámbitos y que hay que tener un mínimo de conocimientos de todo, te gusten más unas asignaturas que otras. Si nos centramos en el currículum de Bachillerato, no pienso como la mayoría de las personas que comentan que las ciencias están infravaloradas. Como materias troncales tenemos las tres lenguas, historia y filosofía. Las tres lenguas creo que es lógico que se implanten a todos por igual, no las considero de la rama de humanidades, para mí son básicas para todos los estudiantes. Historia de España también la considero importante para todos los estudiantes ya que nos sirve para saber de dónde venimos para poder evolucionar y no cometer los mismos errores. También encontramos en las asignaturas comunes filosofía, la cual está considerada una materia de humanidades y no entiendo por qué, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los filósofos eran grandes científicos.
  Creo que las asignaturas que están establecidas como troncales son de necesidad general para todos los estudiantes de Bachillerato, con todo y eso, sí que estoy de acuerdo con que en la ESO se deberían tener más horas de ciencias.

 9. Creo que el bachillerato es una formación no solamente específica en una cosa, tiene que ser algo amplio de conocimientos para saber después qué carrera será la mejor para ti. En el humanístico- social y científico-tecnológico, tenemos en común filosofía, historia de España, catalán, castellano e inglés. Personalmente creo que estas materias son importantes para un alumno que estudie bachillerato, sea del campo que sea. Porque, por lo que veo, los alumnos del bachillerato científico-tecnológico se quejan de hacer esas materias. No sé si son conscientes estos alumnos que del bachillerato (a su modo) saldrían de la ESO con un nivel de catalán, castellano, inglés e historia muy bajo. Por no hablar de la filosofía, que no la hubieran dado nunca y como todo científico algo de filosofía deberían saber. Ellos al acabar el bachillerato se darían cuenta de que sí tienen conocimientos científicos, pero… ¿no sabrían nada sobre la historia de su país o de España donde viven actualmente? ¿Cómo querrás explicar tus avances científicos con buenos argumentos si no sabes cómo estructurar un texto, las faltas, las formas verbales, el léxico y la semántica…? Eso es imprescindible para un alumno de bachillerato.
  Como estudiante de bachillerato social, puedo decir que las matemáticas que hacemos no son como las que se hacían antes, antes eran mucho más fáciles que las del científico. Ahora a los del bachillerato humanístico-social nos toca estudiar temas matemáticos que no utilizaremos en una empresa o posiblemente en nuestro campo. Por ejemplo antes a los alumnos del bachillerato social se les pedía sobre todo estadística, proporcionalidad… Cosas que el día de mañana en nuestro campo se nos pedirán.
  En conclusión, tanto los de ciencias humanas como los de ciencias científicas, sociales o tecnológicas necesitan un bachillerato con una buena base de las lenguas de su país, su historia, el inglés (ya que muchos emigrarán a otros países) y la filosofía, que es una muy buena materia para abrir la mente y llegar a nuevas conclusiones, y si los científicos la estudiaran podrían llegar a conclusiones muy interesantes.

 10. Como alumna que está cursando el bachillerato científico, no estoy del todo de acuerdo con todos los aspectos que trata esta entrada.
  Es cierto que si echamos una ojeada a nuestros horarios, nos pueda dar la impresión de que haya asignaturas que catalogamos como humanísticas, pero realmente no todas son así. Empezando por las tres lenguas que cursamos, no podemos considerar que únicamente se hayan de cursar en el bachillerato humanístico, ¿acaso un buen científico no ha de saber redactar y expresarse correctamente en su idioma y en otros extranjeros? Por otra parte, no encuentro lógico que en el primer curso de bachillerato, los que cursamos la modalidad científica no hagamos historia y en el segundo año sí sea obligatoria, por el hecho de que creo que es mucho más importante la que se imparte el primer año respecto a los conocimientos históricos que supuestamente todo alumno ha de tener. Y en relación a la asignatura de filosofía, podríamos no cursarla en este tipo de bachillerato, de la misma manera que los del humanístico no hacen matemáticas.
  En conclusión, creo que este tema se rige mucho por los gustos de cada alumno, ya que cada uno preferirá aquello que se le da mejor y con lo que puede sacar más nota, que al fin y al cabo esa es la única meta que los profesores nos imponen. Y a mi parecer, habría que fomentar más las ganas de aprender que no las de sacar un 10, sea en la asignatura que sea.

 11. Estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que he podido leer en esta entrada del blog, que me ha parecido muy interesante ya que es un tema en el que los estudiantes de bachillerato estamos en constante debate.
  Desde mi punto de vista, los estudiantes del bachillerato científico, en el que me incluyo, estamos de alguna manera más perjudicados que los del bachillerato de humanidades a causa del campo de ciertas asignaturas. Pero, a la vez, también pienso que estamos recibiendo beneficios al obtener conocimientos científicos y, en cierto modo, de humanidades. En un futuro pienso que esto pasará factura a los estudiantes del bachillerato que se centra en letras, ya que no debemos olvidar que por muchas letras que existan, el mundo es ciencia. Y con esto quiero hacer ver que mi postura es clara, pienso que los estudiantes del bachillerato de humanidades tienen más facilidad para aprobar las asignaturas debido a que todas son de su campo.
  Para concluir mi comentario me gustaría terminar con una pregunta: ¿Quién sale más beneficiado en este sistema educativo, los del bachillerato científico-tecnológico o los del bachillerato social y humanístico?

 12. Esta entrada me ha parecido interesante ya que en ella se pueden ver diferentes puntos que explican lo que muchos jóvenes pensamos sobre este tema.
  Podría destacar los puntos 1 y 5 de la segunda parte, porque explican muy bien lo que pienso respecto al tema. Actualmente se infravaloran las ciencias y se sobrevaloran las ciencias sociales o humanísticas. Como estudiante de bachillerato científico-técnico puedo comentar que en mi horario hay más asignaturas humanísticas que de ciencias, cosa que no me molesta del todo ya que pienso que la gente debería tener una base de cualquier asignatura. Lo que sí que me molesta es el hecho de que las personas que deciden no hacer el bachillerato científico no tengan las mismas horas de asignaturas científicas que nosotros tenemos de humanísticas. ¿Por qué ellos no y nosotros sí? Y, respecto a lo que he comentado anteriormente, ellos también deberían tener una base sobre las asignaturas de ciencias.
  En conclusión, este artículo me ha llevado a pensar en quién sale más beneficiado al hacer bachillerato: ¿ellos o nosotros?

 13. Esta entrada del blog me parece de lo más interesante, permite (o al menos a mí) ver desde un punto de vista totalmente diferente al Bachillerato científico-tecnológico. Estoy muy de acuerdo con algunas de estas medidas que propone este manifiesto, pero también estoy en desacuerdo con algunas otras. Respeto al máximo la decisión de cada individuo de ir al Bachillerato que le plazca para cursar las materias que mejor se le den y que mejor pueda explotar para su aprovechamiento, pero no estoy de acuerdo con un punto del manifiesto que dice que no es muy justo que los alumnos que cursan el Bachillerato científico-tecnológico hagan materias propias de un Bachillerato de humanidades como son las lenguas, historia y filosofía, y que les gustaría que en el Bachillerato de humanidades se tuviesen más en cuenta asignaturas típicas de un Bachillerato de ciencias. No se pueden comparar las lenguas con las ciencias; las lenguas son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, imaginemos que quitamos inglés del Bachillerato científico, si algún alumno tuviese alguna buena idea no podría comunicarla. Pero sin las matemáticas, con una base ya dada en la ESO, puedes vivir tranquilamente toda tu vida, sin que te afecte el no saber cómo se resuelve un problema con poleas. En lo que sí estoy de acuerdo es en que la ciencia es el futuro de la humanidad, pero creo que ese futuro va a depender de los que cursen el Bachillerato científico-tecnológico sin necesidad de tener que añadir materias científicas a personas a las que no se le dan bien o que directamente quieren tener un futuro alejado de conocimientos avanzados innecesarios sobre ciencia o tecnología.

 14. Personalmente, como alumna que está cursando bachillerato científico, observo ciertos aspectos de la entrada con los que no estoy de acuerdo y muchos otros con los que sí. Creo que no es un buen argumento quejarse de que en el científico hacemos asignaturas humanísticas, así como las tres lenguas, ya que desde mi punto de vista éstas son necesarias y útiles para todos los alumnos. Tratando el tema de filosofía e historia, pienso que por hacer historia solo un año, podríamos hacer un año de filosofía y otro de historia, ya que todos los alumnos deben tener cierto conocimiento de cultura general. Ahora bien, creo que los alumnos del bachillerato de humanidades deberían estudiar algún tema relacionado con la ciencia, aunque sea ciencia del mundo contemporáneo (ya que para nuestro curso esa materia se suprimió), porque creo que, al igual que nosotros tenemos cierto conocimiento de literatura tanto castellana como catalana, ellos deberían conocer un poco más la ciencia en general, ya que, como dicen en la entrada, desde tercero de la ESO no la tratan.

 15. Creo que respecto a este tema habrá opiniones muy diversas. En mi opinión, una vez acabada la enseñanza obligatoria, un alumno que decide continuar estudios en bachillerato debe poder elegir un bachillerato más científico o más humanístico, dependiendo de la carrera que quiera hacer.
  Los que escogemos el científico, es verdad que hacemos varias asignaturas humanísticas, como son las tres lenguas que cursamos, historia y filosofía, pero tanto siendo científicos como no, es necesario que todos y cada uno de nosotros sepamos escribir, redactar, y hablar otro idioma.
  Quizá la gente del científico lo ve injusto, ya que los del humanístico no hacen ninguna asignatura de las nuestras, pero a diferencia de las lenguas, a ellos, asignaturas como las nuestras no les van a servir a lo largo de su carrera.
  Creo que por lo menos las lenguas, deberían seguir siendo obligatorias para ambos ámbitos, ya que es una cosa que beneficia a los dos bachilleratos, y se deberían seguir manteniendo las asignaturas que cada bachillerato necesita según su carrera.
  Es posible que si los del bachillerato humanístico estudiaran alguna asignatura de las nuestras les beneficiara, pero no tanto como lo hacen las lenguas, o quizás no a nivel de conseguir llegar a su carrera.

 16. Como alumna de bachillerato científico estoy de acuerdo en algunos puntos que incluye la entrada a este blog. Estoy de acuerdo en que los alumnos de bachillerato científico-técnico hacemos demasiadas horas que proceden del humanístico, pero creo que en parte son necesarias para poder redactar y expresarnos correctamente (refiriéndome a las lenguas) y para tener más conocimiento y cultura general (refiriéndome a la historia, también a la filosofía).
  Yo pienso que ya que los alumnos del científico tienen asignaturas del humanístico, lo más lógico/justo es que los alumnos del humanístico hagan alguna asignatura del bachillerato científico, no todas porque entonces lo que conseguiríamos sería igualar todos los bachilleratos y no existirían las diferencias entre uno u otro.
  En conclusión, no estaría mal que los alumnos del humanístico hicieran alguna asignatura relacionada con la ciencia para poder ampliar el conocimiento sobre éstas.

 17. El artículo mencionado anteriormente me parece sumamente interesante y perfecto para debatir,
  ya que, como alumno del bachillerato científico-tecnológico, me topo con esta “desigualdad” cada día. Por tanto, en parte estoy de acuerdo con lo mencionado, ya que en el bachillerato humanístico no se estudia ninguna de las asignaturas tecnológicas, en cambio nosotros, los del bachillerato tecnológico, sí nos vemos obligados a estudiar asignaturas humanísticas (que obviamente considero importantes para el desarrollo de la educación) pero sí que es verdad que en este punto hay una pequeña diferencia y conflicto entre los dos bachilleratos.
  Aunque yo creo que los que estamos dentro del bachillerato científico-tecnológico, no tendríamos que darle tanta importancia, ya que nosotros hacemos más horas de asignaturas de nuestra rama y el resto de humanidades, así que salimos supuestamente más preparados; en cambio, en el bachillerato humanístico eso no es así ya que se centran en las asignaturas exclusivas de su rama, y me parece una gran desventaja para ellos, ya que en el día a día cada vez más estamos más unidos a la tecnología, y por esa razón es cada vez más importante.

 18. Sinceramente, estoy en total acuerdo con lo que se dice en el texto ya que no es compatible para la sociedad lo que hoy en día ocurre con los alumnos que se escaquean de estas materias cuando pueden.
  Es necesaria una buena educación, y esta, desde mi punto de vista, no se puede alcanzar sin emplear los conocimientos obtenidos con las matemáticas, como es el método científico, o con otras disciplinas científicas.
  Hemos de cambiar el sistema de manera que cada individuo pueda saborear una buena educación.

 19. Esta entrada del blog me parece muy interesante ya que muchas de las cosas que plantea, todos los alumnos del bachillerato científico-tecnológico nos las hemos planteado también. Personalmente, pienso y estoy de acuerdo con el texto en el sentido de que todo el mundo necesita tanto conocimientos científicos como de humanidades, pero creo que el bachillerato no cumple con ello (al menos en el que estoy cursando yo, ya que en primero de bachillerato se suprimió la asignatura de ciencias del mundo contemporáneo). Pienso que en el bachillerato de letras debería cursarse alguna asignatura de ciencias porque es algo básico, ya que la sociedad de hoy en día sin ciencia no sería la misma y porque no solo la tecnología es ciencia, ¡nuestro propio cuerpo también es ciencia!, y todos deberíamos tener conocimientos sobre ello y, aunque es cierto que cada uno cursa el bachillerato que quiere, las ciencias son algo actual que debería permanecer en todos los bachilleratos, aunque solo fuera una asignatura, porque al igual que los alumnos del científico-tecnológico estudiamos historia y no pertenece para nada a nuestra modalidad (así como varias asignaturas más), la tenemos que hacer igualmente, ¿por qué? Supongo que esto se podría debatir durante mucho tiempo porque nunca alguien estaría del todo contento aunque las cosas cambiaran. Algo que he visto del texto que creo que no es verdad es que después en las carreras de ciencias se abandonan las asignaturas de humanidades, y eso no es así, porque en muchas carreras científicas hay ciertas asignaturas de humanidades (como la ética) aplicadas a la ciencia que tú estudies.

  • Creo que mi comentario deja mucho que desear. Ahora he madurado y, visto en retrospectiva, considero que me debería haber esforzado más. Espero que mi profesora lo entienda y me perdone.

 20. El artículo mencionado anteriormente me parece muy bueno, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice en él. Yo, como alumno del bachillerato científico-tecnológico, comparto la opinión de lo que se habla relacionado con los estudios. Pienso que las ciencias son muy importantes en cualquier ámbito de la vida, por eso creo que se les debería dar más importancia en los estudios. No me parece del todo correcto, como ya se ha dicho en el artículo, que los alumnos tengamos que hacer sí o sí asignaturas de letras, como son las lenguas, filosofía e historia, pero en cambio las asignaturas de ciencias solo las hacemos los alumnos del bachillerato científico-tecnológico. Sí me parece bien que las asignaturas de letras se estudien, porque son muy importantes, pero pienso que se les debería dar mayor importancia a las ciencias. Creo que no se les da la importancia que se merecen.

 21. Me ha parecido una de las entradas más interesantes hasta el momento. Estoy completamente de acuerdo con lo que se habla a lo largo del artículo, pero sobre todo recalcaría el punto en el cual se muestra el interés por que exista una interacción entre humanidades y ciencias.
  Actualmente estas dos ramas se encuentran muy separadas una de la otra, pero la realidad es que ambas se necesitan mutuamente. Y es que en cierta manera son las dos las que permiten un avance de la sociedad (a pesar de que es la ciencia, propiamente dicha, la que explica de forma objetiva el mundo).
  Bajo mi punto de vista, y tal y como se propone en el texto, los alumnos deberían salir del bachillerato con conocimientos de ambas ramas. A pesar de ello, he de decir que los alumnos de ciencias sí que salen con conocimientos humanísticos básicos, ya que se nos da un formación de filosofía, historia… pero los alumnos del bachillerato humanístico quedan totalmente exentos de cualquier asignatura de ámbito científico.

 22. Estoy de acuerdo con los artículos de este manifiesto y comparto varias de sus inquietudes. Coincido con la idea de que debería haber una base más amplia de conocimientos científicos básicos. Y en relación a este tema, creo que dentro del ámbito científico se podría hablar un poco más de los dilemas éticos. Dentro de asignaturas como biología o tecnología se podrían hacer algunas clases de conflictos éticos dentro de la ciencia y quizás en concreto de algún tema estudiado.
  Al estudiar biología, he visto temas que en la actualidad presentan conflictos éticos entre diferentes personas, y me gustaría conocer más de este ámbito, porque es un tema que me produce muchas dudas. Y por eso también creo que se tendría que aumentar la base de conocimientos científicos, para que las personas, antes de juzgar, conozcan más del tema para formarse una opinión.

 23. Me ha parecido muy interesante este artículo y estoy de acuerdo con muchos de sus puntos. Tanto la ciencia como la historia, la filosofia y las lenguas son importantes y la ciencia se complementa con estas otras ramas. Muchos de los descubrimientos científicos se han hecho gracias a pensar en la historia, en lo que ha pasado, e intentar ayudar o mejorar hechos o acciones del pasado o del presente.
  Los estudiantes de bachillerato científico-tecnológico (como es mi caso) estudian tanto asignaturas de la rama de ciencias como asignaturas de las ramas del humanístico y social, ya que se complementan, aunque muchas veces sea difícil de ver. Pero pienso que los estudiantes de las ramas del humanístico y social deberían estudiar alguna de las asignaturas de los estudiantes de ciencias tal como son las matemáticas, ya que las matemáticas es algo básico, te las encuentras en la mayoría de sitios y son muy útiles para resolver problemas numéricos que te podrán servir en algún momento de tu vida. Deberían tomarse más en cuenta las ciencias y no solo las asignaturas sociales y humanísticas.
  Pero cada uno tendrá su opinión en este tema.

 24. La verdad es que no podria estar más de acuerdo con esta entrada, no discrepo en nada. El hecho de que cualquier estudiante de bachillerato que haya elegido tener una formación científica-tecnológica se vea en la obligación de cursar un mayor número de horas de asignaturas “de letras” que científicas es algo sin sentido.
  Los alumnos de la rama humanística no se ven obligados a estudiar ningún tipo de ciencia (siendo esta igual o superior en importancia a las letras), cosa que no tan solo carece de sentido sino que también resulta injusto para el alumnado científico que no es capaz de esquivar los estudios de letras.
  Por tanto, encontramos una infravaloración de las ciencias en la actualidad… ¿Realmente es más importante lo que se suele denominar “cultura” y los estudios sociales frente a la formación científico-tecnológica?

 25. Después de leer los diferentes puntos que se nos muestran, quiero decir que estoy de acuerdo con todos ellos. Me gustaría remarcar uno en especial porque me ha llamado bastante la atención, y es el punto en el cual se habla sobre la visión que se atribuye solamente a determinadas materias, mientras que a otras se les da más importancia. Como estudiante de bachillerato científico-tecnológico, opino que se les debería dar la misma importancia a las asignaturas de ciencias que a las de letras. Por lo tanto, los que hagan un bachillerato humanístico o social, deberían tener un poco de cultura sobre la ciencia y tecnología que nos rodea, ¿o acaso la ciencia no ha creado historia a lo largo del tiempo? Sinceramente, como estudiante quise ir a la rama de ciencias para evitar las letras, ya que a todo el mundo no se le da bien lo mismo, y al llegar al bachillerato científico-tecnologico me encuentro que tengo más asignaturas de letras y muy pocas de números. En conclusión, creo que deberían equilibrar un poco mejor la balanza, y si los del científico tenemos que estudiar más letras, ¿por qué los de la otra rama no estudian algo de ciencias?

 26. La verdad es que estoy de acuerdo con los diferentes puntos tratados. Creo que las ciencias están infravaloradas y en mi opinión en el bachillerato tecno-científico se deberían tener muchas más horas de asignaturas científicas. Con esto no quiero decir que solo hagamos ciencias, ya que creo que es necesario hacer un poco de asignaturas humanísticas.
  No entiendo cómo puede haber un bachillerato en el que no se estudie ninguna asignatura científica y que no haya un bachillerato que solo se estudie ciencias, para aquellos que solo les interese las ciencias y que no quieran hacer nada humanístico. En mi opinión, es necesario poner alguna asignatura científica en el bachillerato humanístico porque en cierto modo también es cultura.

 27. Después de leer el artículo, como alumno que cursa un bachillerato científico estoy de acuerdo con los diferentes puntos a los que hace referencia. En mi opinión, ya que nos dan la libertad de escoger el camino que queremos seguir en nuestros estudios, lo más justo sería también que cursemos más asignaturas científicas que humanísticas. Con esto no quiero ni mucho menos menospreciar las asignaturas de carácter humanístico que hacemos, ya que también las considero importantes, porque no puedo ir por la vida sin saber escribir correctamente mi nombre. En conclusión, desde mi punto de vista deberíamos dar, en un bachillerato científico, más importancia a las asignaturas que tengan relación con el bachillerato que cursamos.

Respon a Marta Alarcón Márquez Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *